Programpunkt

Vi är stolta att tillkännage…

2_c_Vladimira_Spindler

Teodor Celakoski © Vladimira Spindler

…att European Cultural Foundation i år har utsett Teodor Celakoski (Right to the City Zagreb) till the Sixth ECF Princess Margriet Award laureate. Under LärOM kommer Teodor Celakoski hålla i sessionen Mobilisera – Pravo na grad.

“The ECF Princess Margriet Award is an annual award given to European artists and thinkers whose work shows the potential of culture for an inclusive Europe. Award Laureates are change-makers who produce an exceptional work in highly divergent fields including the performing and visual arts, literature, music, film, cultural activism and media culture.”

Läs mer på European Cultural Foundations hemsida.

Standard
Programpunkt

The Silent University

LogoTHESilent_just_LogoVi är mycket glada att kunna meddela att också the Silent University kommer att medverka under LärOM!

Silent University / Fahyma Alnablsi

The Silent University är en autonom plattform för kunskapsförmedling och kunskapsutbyte av och mellan flyktingar, asylsökande och migranter. Den leds av en grupp föreläsare, konsulter och forskare. Varje grupp bidrar till programmet på skilda sätt, genom exempelvis kursutveckling, forskning på särskilda teman samt personlig reflektion över erfarenheten som flykting och asylsökare. Plattformen använder det akademiska programmet som format. The Silent University utmanar idén om tystnad som ett passivt tillstånd. Genom performance, text och reflektion i grupp så undersöks tystnadens kraftfulla potential. Dessa undersökningar visar på den kunskapsförlust som går förlorad genom tystandet av de asylsökande. Fahyma Alnablsi representerar the Silent University i Sverige. Hon har studerat politik och ekonomi vid Damaskus universitet i Syrien. Hon bor sedan 20 år i Stockholm, och undervisar nu i svenska på Tensta – Hjulsta Kvinnocenter.

Tystnad – Silent University / Fahyma Alnablsi

Om villkor, upplevelse och måttet på nyfikenhet. Hur stort utrymme en ger och en är given. Vad vi ser och när vi lyssnar. Genom glasklar metod och en föreläsning om sharia och det svenska politiska systemet förmedlas premisser för verkande och kunskapsförmedling.

thesilentuniversity.org

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5481666

Standard
Information

LärOM – radikal kunskapsöverföring på Husby träff den 11/11

lärOM_1

Hur ser framtida kunskapsutveckling ut? Vad är radikal kunskapsförmedling? Det är utgångspunkten för LärOM, en dag om radikal kunskapsförmedling på Husby Träff 11/11.

LärOM är en tvärdisciplinär dag för att utbyta metoder och erfarenheter av kunskapsförmedling. Vad händer när institutioner som museer och skolor inte längre själva kan sätta villkoren för kunskapsutbyte och lärande sker på andra sätt med krav på dialog och inflytande?

Sju korta och inspirerande presentationer av bland annat Pravo na grad/Right to the City Zagreb och Fabel kommunikation ger handfasta verktyg för kunskapsöverföring från olika fält och verksamheter. Dagen inleds med världens första, kända smartphoneteater.

LärOM arrangeras av Riksutställningar/Lab13, RATS teater, DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet), Tekniska museet och White arkitektkontor.

Begränsat antal platser

LärOM har ett begränsat antal platser och är öppen endast för inbjudna deltagare. I mån av plats kan vi släppa in ytterligare deltagare. Vill du gärna delta eller vill ha mer information? Kontakta Filippa Stålhane, projektledare LärOM: filippastalhane@gmail.com. Vi är måna om en väl sammansatt grupp deltagare.

Presskontakt

Press och medier är välkomna att delta i hela, eller delar av, dagen. Kontakta Filippa Stålhane, projektledare LärOM: filippastalhane@gmail.com.

Tid och plats

LärOM är Husby träff i Kista, Stockholm, måndagen 11/11 kl 9.00 till 16.30. Vi bjuder på kaffe samt lunch. Konferensen är gratis, men anmälan bindande och en avgift på 300 kr utgår om man anmält sig men ej närvarar vid konferensen.

Standard